มอบช่อดอกไม้และร่วมงานฉลองเปิดธนาคารไทยพาณิชย์สาขา

ผลงานของ :

ท่านกิมรวย แป้นทองรองปลัดเทศบาล,ท่านประชุมพร ฟองลมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีได้มอบช่อดอกไม้และร่วมงานฉลองเปิดธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใหม่