ประชุมหารือการจัดระเบียบถนนเกษมสมบัติ

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภและท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีอดีต ส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการประชุมหารือการจัดระเบียบถนนเกษมสมบัติ , ถนนอุบล-ตระการ ร่วมภาคีกับ มทบ22/ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/พ่อค้าประชาชน