เยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบเงินช่วยเหลือ

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบเงินช่วยเหลือ ที่ บ้านดอนใหญ่