ชี้แจงแสดงความเห็นและแนวทางแก้ไขการจัดระเบียบถนนเก

ผลงานของ :

ประชุมหารือเพื่อชี้แจงแสดงความเห็นและแนวทางแก้ไขการจัดระเบียบถนนเกษมสมบัติและตลาดสดเทศบาลตระการพืชผล ประจำปี 2558