ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ฝายน้ำล้นชุมชนตำบลขุ

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีอดีต ส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดขนส่งและเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ฝายน้ำล้นชุมชนตำบลขุหลุ