ประเมินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมช

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2558