โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (zero was

ผลงานของ :

นายกำชัย ภู่กำชัย รองนายกเทศมนตรี กล่าวเปิดการอบรมโครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ (zero waste)