ประชุมสรุปผลการประเมินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสรุปผลการประเมินโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน อสม.ประจำปี 2558