ประชุมเรื่องการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเรื่องการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558