โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะอสม.และผู้นำชุมชน

ผลงานของ :

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะอสม.และผู้นำชุมชน.จัดกิจกรรมแข่งกีฬาและดูงานนอกสถานที่ วันที่ 29-30 เม.ย.58 ณ จังหวัด เพชรบุรี