เปิดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข

ผลงานของ :

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตระการพืชผล อดีต ส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558