ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 255

ผลงานของ :

นายกำชัย ภู่กำชัยรองนายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2558 และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาล และญาติมิตรชาวเทศบาลที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งภายหลังจากเสร็จพิธีทำบุญเลี้ยงพระแล้ว หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้วย