รดน้ำดำหัวและขอพรจาก ท่านที่ปรึกษาพิเศษ ชูวิทย์ พิ

ผลงานของ :

นายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัวและขอพรจาก ท่านที่ปรึกษาพิเศษ ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ