กิจกรรมทำบุญสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ