งานประกวดเทพีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดงานประกวดเทพีสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘