รดน้ำดำหัวนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหาร

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลตระการพืชผล ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์