เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ,คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ