ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลอาจสามารถ ในเรื่องโครงการธนาคารขยะชุมชนบ้านดอนทับช้าง