มอบผ้าห่มกันหนาว

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ได้มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างทุกคน