ประชุมสัมมนาโครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษต

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล,อำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี