วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

ผลงานของ :

20 มีนาคม 58 ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ มอบตะกร้าผลไม้ เป็นกำลังใจในการทำงานให้อสม.ในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ