พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย

ผลงานของ :

วันที่ 20 มี.ค. 58 ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตน้อยที่น่ารักทุกคน ประจำปีการศึกษา 2557