ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ พร้อมด้วยเทศบาลตำบลตระการพืชผลยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท