ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอตร

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล