การแข่งขันกีฬาภายใน โนนแม่เมาะเกมส์

ผลงานของ :

ท่านนายกจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ เป็นประธานในพิธี การแข่งขันกีฬาภายใน โนนแม่เมาะเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล