มอบของขวัญวันวาเลนไทล์

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล มอบของขวัญวันวาเลนไทล์ ให้ท่านปลัด,ท่านรองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ ,ผู้อํานวยการกองทุกกอง