มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และแจกผ้าห่ม

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย ท่านที่ปรึกษาพิเศษ อดีตส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตระการพืชผล มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และแจกผ้าห่ม