ลงพื้นที่ดูความเสียหาย จากน้ำท้วมถนนขาด

ผลงานของ :

ลงพื้นที่ดูความเสียหาย จากน้ำท้วมถนนขาด