โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อม ท่านที่ปรึกษาพิเศษ อดีตส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เปิดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส