โครงการพัฒนาถนนปรับปรุงคลองระบายน้ำ

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน เข้าร่วมโครงการพัฒนาถนนปรับปรุงคลองระบายน้ำในเขตชุมชนเทศบาลตำบลตระการพืชผล