ต้อนรับคณะดูงาน zero waste จาก อบต.ศรีฐานและ ทต. เ

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผลพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯนายกฯอดีต ส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ และ ต้อนรับคณะดูงาน zero waste จาก อบต.ศรีฐานและ ทต. เขมราฐ