มอบผ้าให้ คณะกรรมการชุมชน , อาสาสมัครสาธารณสุข

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน และ พนักงานเทศบาล มอบผ้าให้ คณะกรรมการชุมชน , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อ เป็นกำลังใจในการทำงาน