วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558