โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาส

ผลงานของ :

นางจันทนา พิทักษ์พรพัลลภ นายกเทศมนตรีตำบลตระการพืชผล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชน