• ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

  เรื่องประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้า ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-08-10 09:41:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 349

 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น
  ครุภัณฑ์ห้องคอมพิว ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-09-02 15:06:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 309

 • เพิ่มเติมประกาศแก้ไขสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ฯ

  เพิ่มเติมประกาศแก้ไขสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-09-07 12:07:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 456

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนทับช้างหมู่ 6 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-09-09 21:23:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 313

 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

  เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หลั ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-03-22 11:31:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 292

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ

  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยข้างปั้นน้ำม ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-03-22 11:35:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 261