จัดซื้อจัดจ้าง | สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น
ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

2ประกาศสอบราคาห้องคอม รวมแผ่น.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ไฟล์แนบ

3แบบ-ป-ป-ช-7.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ไฟล์แนบ

1ราคากลาง รวมแผ่น.pdf

ดาวน์โหลดไฟล์นี้

จำนวนผู้ออนไลน์ 6 คน

อัพเดท: 2015-09-02 15:06:31
จำนวนเข้าชม 428 ครั้ง