จัดซื้อจัดจ้าง | ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เรื่องประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดวันยื่นเอกสารการประมูล ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 - 11.00 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่ [ PDF ขนาด ]


จำนวนผู้ออนไลน์ 31 คน

อัพเดท: 2015-08-10 09:41:33
จำนวนเข้าชม 483 ครั้ง