จัดซื้อจัดจ้าง | แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี2559

แจ้งให้ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี2559

ติดต่อขอแบบพิมพ์และยื่นได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลตระการพืชผล


จำนวนผู้ออนไลน์ 6 คน

อัพเดท: 2018-06-20 15:03:42
จำนวนเข้าชม 206 ครั้ง