จัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

เรื่่อง กำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

กำหนดระยะเวลาในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆประจำปี 2560 ให้บริการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาล


จำนวนผู้ออนไลน์ 8 คน

อัพเดท: 2018-06-20 14:42:24
จำนวนเข้าชม 160 ครั้ง