จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้องติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศจากเทศบาลตำบลตระการพืชผล เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้องติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎรในโครงการย้ายสำนักทะเบียนท้องถิ่นจากที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล มาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลตระการพืชผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยังไม่มีไฟล์ PDF