กองคลัง | กองคลัง

กองคลัง

คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาล ภาษีที่เทศบาลเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบ้านเช่าอาคาร ร้านค้า ดึกแถว บริษัท ธนาคาร โรงแรม

โรงภาพยนตร์ แฟลต อะพาร์ตเมนต์ หอพัก คอนโดมิเนียม โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงงานอุตสาหกรรม

สนามม้า สนามมวย สนามกอล์ฟ ท่าเรือ บ่อนไก่ ฟาร์มสัตว์ คลังสินค้า และ

บริเวณที่ดินปกติใช้ร่วมกับโรงเรียนนั้นๆ จดทะเบียนพาณืชย์

อัตราภาษี

ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปีต้องชำราภาษีโรงเรือนและที่ดินตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม –

สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีการชำระภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่เก็บจากข้าวของที่ดอนผู้ครอบครองที่ดิน เช่น ที่นา ที่ว่างเปล่า ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี

ภาษีป้าย

เป็นภาษีที่จัดเก็บได้จากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ

ประกอบกิจการ เพื่อหารายได้หรือโฆษาณาสินค้าไว้ที่วัตถุใดๆ

ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เรียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏกขึ้น

ด้วยวิธีอื่นต้องชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 มีนาคม ของทุกปี


จำนวนผู้ออนไลน์ 3 คน

อัพเดท: 2014-05-25 10:59:36
จำนวนเข้าชม 1246 ครั้ง