สำนักปลัดเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล ตำบลตระการพืชผล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ
-งานประชาสัมพันธ์
-งานนิติการ
-งานพัฒนาชุมชน
ฝ่ายปกครอง
-งานทะเบียนราษฎร
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานรักษาความสงบเรียบร้อย


จำนวนผู้ออนไลน์ 3 คน

อัพเดท: 2014-05-25 11:01:25
จำนวนเข้าชม 1922 ครั้ง