งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลตระการพืชผล หน้าที่สำคัญ 3 ประการ

 1. ช่วยชีวิต
 2. พิทักษ์ทรัพย์สิน (การป้องกันอัคคีภัย,ดับเพลิง และ ป้องกันการติดต่อลุกลาม)
 3. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีปฎิภาณไหวพริบ มีความคิดริเริ่ม มีความกระตือรือร้น มีระเบียบวินัยดีที่จะแก้ไขในเหตุการณ์นั้นๆ ได้ เครื่องมือดับเพลิงและอุปกรณ์สนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเทศบาลตำบลตระการพืชผล มีอุปกรณ์และรถดับเพลิงดังนี้

 1. รถยนต์ดับเพลิง ขนาดบรรจุน้ำ 2,500 ลิตร จำนวน คัน
 2. รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ 10,000 ลิตร จำนวน คัน
 3. รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดาบรรจุ 12,000 ลิตร จำนวน คัน
 4. รถยนต์ครวจการณ์ จำนวน คัน
 5. สายส่งน้ำดับเพลิง ความยาว 20 เมตร จำนวน เส้น
 6. หัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน หัว
 7. ถังสารเคมี จำนวน ถัง
 8. รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน คัน
 9. ชุดผจญเพลิง ACD จำนวน ชุด


จำนวนผู้ออนไลน์ 8 คน

อัพเดท: 2014-05-25 10:47:58
จำนวนเข้าชม 1200 ครั้ง