งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ข้อมูลล่าสุด: 2014-05-25 10:47:58
จำนวนเข้าชม 1090 ครั้ง

ภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ส ....อ่านต่อ

กองการศึกษา

ข้อมูลล่าสุด: 2014-05-25 10:50:46
จำนวนเข้าชม 737 ครั้ง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลตระการพื ....อ่านต่อ

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ข้อมูลล่าสุด: 2014-05-25 10:51:29
จำนวนเข้าชม 695 ครั้ง

วัตถุประสงค์การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตระการพืชผ ....อ่านต่อ

งานทะเบียนราษฎร

ข้อมูลล่าสุด: 2014-05-25 10:57:40
จำนวนเข้าชม 586 ครั้ง

สำน ....อ่านต่อ

กองช่าง

ข้อมูลล่าสุด: 2014-05-25 10:58:43
จำนวนเข้าชม 1059 ครั้ง

การขออนุญาตก่อสร้าง 1.ก่อสร้างอาคาร,รั้ว,ป้าย ฯลฯ 2.ดัดแปลงอาคาร 3.รื้อ ....อ่านต่อ

กองคลัง

ข้อมูลล่าสุด: 2014-05-25 10:59:36
จำนวนเข้าชม 1014 ครั้ง

คำแนะนำการชำระภาษีของเทศบาล ภาษีที่เทศบาลเก็บเอง ได้แก่ ภาษีโรงเ ....อ่านต่อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลล่าสุด: 2014-05-25 11:00:19
จำนวนเข้าชม 936 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ ....อ่านต่อ

สำนักปลัดเทศบาล ตำบลตระการพืชผล

ข้อมูลล่าสุด: 2014-05-25 11:01:25
จำนวนเข้าชม 1673 ครั้ง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-งานธุรการ
-งานประชาสัมพันธ์
-งานนิติการ < ....อ่านต่อ