• ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-12-08 21:17:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 293

 • ขอเชิญร่วมงาน 153 ปี ตระการพืชผล เกษตรแฟร์

  ขอเชิญร่วมงาน 153 ปี ตระการพืชผล เกษตรแฟร์ ณ หนองขุหลุ วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2559 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-04-20 13:53:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 302

 • ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.

  การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยาง(แอสฟัสท์ติก ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-05-16 16:02:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 211

 • ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

  การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะ (สายนาตะเขิบ) หมู่ 6 ตำบล ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-05-16 16:06:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 228

 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว

  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-06-02 20:51:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 381

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-07-12 16:25:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 329

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ 5

  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-07-25 21:24:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 166

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ 6

  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-07-25 21:33:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 191

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.หมู่ 3

  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-07-25 21:35:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 215

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนน สาธารณะ (คลองน้ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-11-08 14:31:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 103

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องน้ำ

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องน้ำคำนามูล ถนน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-11-08 14:33:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 127

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.เดิมหมู่ 3

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.เดิม เป็นถนนลาดยาง (แอสฟัสท์ต ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-12-20 15:05:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 95

 • โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เป็น ถนนลา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-12-20 15:13:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 101

 • ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบ้านม่วงเดียด

  เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านม่วงเดียด หมู่ 1 ตำบลคำ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-12-30 15:29:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 102

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต หมู่ 4

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นถนนลา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-12-30 15:44:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 115

 • ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมู่1

  เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างส ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-12-30 15:51:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 150

 • ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหมู่4

  เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-12-30 15:55:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 149

 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2017-05-22 11:13:45 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 168

 • ประกาศยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล

  ประกาศ ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้ารา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-01-19 13:52:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 75

 • ประกาศการรับโอนพนักงานครูเทศบาล

  เรื่อง การรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทิื่นที ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-02-19 14:37:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 80