• ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป

  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2015-12-08 21:17:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 423

 • ขอเชิญร่วมงาน 153 ปี ตระการพืชผล เกษตรแฟร์

  ขอเชิญร่วมงาน 153 ปี ตระการพืชผล เกษตรแฟร์ ณ หนองขุหลุ วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2559 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-04-20 13:53:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 446

 • ประกาศ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.

  การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิม เป็นถนนลาดยาง(แอสฟัสท์ติก ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-05-16 16:02:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 364

 • ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

  การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะ (สายนาตะเขิบ) หมู่ 6 ตำบล ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-05-16 16:06:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 353

 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว

  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-06-02 20:51:42 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 495

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-07-12 16:25:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 497

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ 5

  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-07-25 21:24:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 249

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. หมู่ 6

  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-07-25 21:33:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 282

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.หมู่ 3

  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เดิมเป็นถนนลาดยาง(แอส ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-07-25 21:35:50 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 307

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนน สาธารณะ (คลองน้ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-11-08 14:31:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 209

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องน้ำ

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมร่องน้ำคำนามูล ถนน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-11-08 14:33:55 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 236

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.เดิมหมู่ 3

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคสล.เดิม เป็นถนนลาดยาง (แอสฟัสท์ต ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-12-20 15:05:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 189

 • โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม เป็น ถนนลา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-12-20 15:13:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 193

 • ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบ้านม่วงเดียด

  เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านม่วงเดียด หมู่ 1 ตำบลคำ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-12-30 15:29:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 193

 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต หมู่ 4

  สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมเป็นถนนลา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-12-30 15:44:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 225

 • ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมู่1

  เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างส ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-12-30 15:51:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 247

 • ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหมู่4

  เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริม ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-12-30 15:55:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 255

 • ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2017-05-22 11:13:45 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 260

 • ประกาศยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล

  ประกาศ ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้ารา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-01-19 13:52:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 197

 • ประกาศการรับโอนพนักงานครูเทศบาล

  เรื่อง การรับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทิื่นที ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-02-19 14:37:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 188

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  เทศบาลตำบลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จึงหวัดอุบลราชธานี จึงขอประกา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-14 10:49:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 97

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  เทศบาลตำบลตระการพืชผล จึงประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 25 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-14 10:57:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 106

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผลเรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการเทศบาล ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-14 11:23:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 109

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำแล ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-14 14:08:29 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 106

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนทรา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 11:32:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 101

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ของเทศบาลตำบลตระการพืชผล เพื่อพัฒนาท้องถิ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 11:36:54 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 88

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 11:42:01 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 103

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562ของเทศบาลตำบลตระการพืชผลเพื่อพัฒนาท้องถิ่ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 11:45:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 90

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 11:47:21 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 95

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  เพื่อเป็นแนวทางในการการบริหารงานท้องถิ่น ต่อไป ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 11:49:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 81

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 11:53:23 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 93

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 11:59:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 87

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 23 สิงหาคม 2560 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 15:33:14 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 84

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 30 พฤศจิกายน 2560 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 15:34:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 88

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 15 กุมภาพันธ์ 2561 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 15:36:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 84

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลตระการพืชผล 28 พฤษภาคม 2561 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 15:37:58 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 87

 • ประกาศเทศบาลตำบลตระการพืชผล

  ใช้แผ่นปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-25 11:52:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 88

 • ประกาศราคาสร้างโครงสร้างโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล

  ประกาศราคาสร้างโครงสร้างโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-07-20 21:37:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 97

 • ประกาศราคาสร้างโครงสร้างโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล

  ประกาศราคาสร้างโครงสร้างโครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-07-20 21:38:30 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 104

 • ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารแสดงสินค

  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารแสดงสินค้าหมู่ 5 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-07-20 21:41:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 127

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-08-17 14:46:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 86

 • ประกาศผู้ชนะเลิศเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง

  ประกาศผู้ชนะเลิศเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคาร ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-08-17 14:47:53 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 115

 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล

  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสาธารณะสายช่วง ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-08-23 09:51:12 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 122

 • ประกาศยกเลิกโอนย้ายพนักงานเทศบาลตระการพืชผล 2562

  ประกาศยกเลิกโอนย้ายพนักงานเทศบาลตระการพืชผล 2562 ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2019-03-03 20:32:34 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 47