• ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก,ข เทศบาลตำบลตระการฯ

  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก,ข เทศบาลตำบลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธา ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-08-14 21:45:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 525

 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว

  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถาน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2016-08-16 15:27:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 429

 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

  เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-06-20 11:57:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 77

 • วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตระการพืชผลได้กำหนดวิสัยทัศน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-10-02 10:50:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 88

 • โครงสร้างหน่วยงาน

  โครงสร้างหน่วยงาน ...อ่านรายละเอียด

  อัพเด็ทเมื่อ : 2018-11-22 22:07:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว 57