ประกาศสำนักปลัดเทศบาล | ผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของเทศบาลตำบลตกาลพืชผลประจำปี 2561 เอกสารแนบท้าย 3 ฉบับ

[1] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [2] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [3] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF |

จำนวนผู้ออนไลน์ 3 คน

อัพเดท: 2018-11-26 02:14:24
จำนวนเข้าชม 77 ครั้ง