ประกาศสำนักปลัดเทศบาล | คู่มือการปฎิบัติงานกองสาธารณสุข

คู่มือการปฎิบัติงานกองสาธารณสุข

1.คู่มือการปฎิบัติงานกองสาธารณสุข 2.กระบวนงานการให้บริการ 3.มาตรฐานการปฏิบัติงาน ขยะมูลฝอย61 4.การวางแผนเก็บขนมูลฝอย 5.ข้อมูลเชิงสถิติ สรุปรายงานการจัดเก็บ เอกสารแนบท้าย PDF 5 ฉบับ

[1] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [2] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [3] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [4] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF | [5] ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ PDF |

จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน

อัพเดท: 2018-11-22 23:41:31
จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง