ประกาศสำนักปลัดเทศบาล | เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ พนง.

เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ พนง.

เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล มีเอกสาร ลงนามแนบท้าย 1 ฉบับ

เรื่องประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ พนง.


จำนวนผู้ออนไลน์ 79 คน

อัพเดท: 2018-11-22 22:54:07
จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง