ข่าวสารภายนอก | ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.

การประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาธารณะ (สายนาตะเขิบ) หมู่ 6 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้ออนไลน์ 35 คน

อัพเดท: 2016-05-16 16:06:53
จำนวนเข้าชม 343 ครั้ง